ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เติบโต 200%

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ Geminine ได้ช่วยวางแผนงาน และดำเนินการให้กับ Grit Build ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 200% ตลอดระยะเวลา Campaign
ตัวอย่างความสำเร็จ :
กริทบิลด์

แผนการตลาดออนไลน์ สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป้าหมายเติบโต 200%

Grit Build อีกหนึ่งความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจ ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นกว่า 200% ตลอดระยะเวลา Campaign เรื่องราวความสำเร็จของ Grit build นั้นผ่านกระบวนการคิด และลงมือ จนประสบความสำเร็จได้อย่างไรนั้น เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังครับ

ในวงการธุรกิจก่อสร้าง สำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าตลาดที่มีผู้รับเหมารายใหญ่ครองอยู่ เพราะธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นบริการประเภท High involvement พฤติกรรมการตัดสินใจของลูกค้านั้นต้องใช้ระยะเวลา ประกอบกับการพิจารณาหลายอย่าง โดยมีปัจจัยหลัก คือ ความน่าเชื่อถือของบริษัท และราคา ส่วนปัจจัยรอง คือ การดีไซน์แบบบ้าน, Word of Mouth และ รีวิวจากลูกค้ารายอื่น

Grit Build บริษัทรับสร้างบ้าน ออกแบบและตกแต่งภายใน พาร์ทเนอร์ที่เราดูแล Online Marketing กว่า 2 ปี ธุรกิจขนาดเล็กที่อยากจะเติบโตและอยากให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ได้เข้ามาปรึกษาโดยตั้ง Objective ว่าอยากสร้าง Awareness และตั้งเป้าปิดการขายให้ได้ 200% ภายในระยะเวลา 2 ปี

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยตอนนี้มีผู้เล่นจำนวนมาก และมีเจ้าตลาดรายใหญ่ครองอยู่ การจะนำธุรกิจเข้าไปแข่งขันในตลาด จะต้องวางแผนการตลาดอย่างเป็นระบบ และกำหนดช่วงเวลาการใช้เครื่องมือ ของแต่ละขั้นตอนให้ครอบคลุมแม่นยำ ในระยะแรก Geminine ตั้งเป้าไปที่การสร้าง Awareness โดยการทำ Inbound Marketing กระจายประชาสัมพันธ์ของ Grit Build ลงในสื่อทุก Channel เช่น Google, Facebook, Website, Line, Youtube และทำโฆษณารูปแบบเพิ่มยอดขาย ควบคู่กันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด Geminine หา Solutions ให้เหมาะสมกับธุรกิจก่อสร้างโดยเฉพาะ วิเคราะห์แผนการตลาด Full funnel ให้บริการภาพรวมการตลาดทั้งหมด ไม่ใช่แค่ออนไลน์เท่านั้น เรามองถึงช่องทางในการปิดการขาย เทคนิคการตอบลูกค้า ให้คำแนะนำจนใช้สื่อการตลาดเพื่อปิดการขาย

แพลนการตลาดแบบ Full funnel marketing รูปแบบ Inbound Marketing Strategy ของ Grit Build

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องเจาะกลุ่มไปยัง Niche Market กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมค้นหาข้อมูลเชิงลึกด้วยตัวเองเราจึงนำมาวิเคราะห์ว่าช่องทางใดบ้างที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำและครอบคลุม

Grid Build คือ ธุรกิจรับสร้างบ้านขนาดเล็ก-กลาง ที่มี Primary Target Segment คือกลุ่มที่ต้องสร้างบ้านการขยายครอบครัว หรือพึ่งสร้างครอบครัว  ช่วงวัย 34-50 ปี, Household income 50-100k  สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นทำการตลาดให้สินค้าประเภท High involvement คือต้องเข้าใจ Customer Journey  เพราะกลุ่มเป้าหมายจะเป็นฝ่ายหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้วยตัวเอง ดึงนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องสร้าง สื่อการตลาด เพื่อกระจายไปในทุกช่องทาง และวางแผนการวาง Touch point อย่างเป็นระบบ

แบรนด์ใหม่ต้องเริ่มต้นด้วย Awareness

ในช่วงระยะเริ่มต้นเราจะโฟกัสกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อเลือกวิธีการและช่องทางที่จะสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด โดยเราแบ่งเป็นส่วนของ Inbound และ Outbound marketing

Inbound Marketing กลุ่มลูกค้ามักเริ่มจากการค้นหาบนช่องทางหลักๆที่ได้รับความนิยม เช่น Google, Youtube , Facebook Group ตลอดจนช่องทางเฉพาะอย่างเว็บบอร์ด Pantip

เมื่อเห็นพฤติกรรมและช่องทางที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการออกแบบ Own media ให้มีเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายสนใจ ตั้งแต่การออกแบบ Website ที่ผ่านกระบวนการออกแบบ UX ซึ่งช่วยให้เกิด Bounce Rate ต่ำที่น้อยกว่า 15%ควบคู่กับการทำ Search Engine Optimization (SEO) ผ่านบทความที่มี Keywords ที่กลุ่มเป้าหมายต้องการค้นหา เพื่อเพิ่ม Traffic และอันดับบน Google Search

สำหรับช่องทาง Social Media ใช้เป็นช่องทางเพิ่ม Awareness ได้มากขึ้นด้วยการออกแบบสื่อให้เข้ากับ Platform นั้นๆ โดยเราเลือกใช้ช่องทางต่างๆดังนี้

   • Facebook เป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่เนื้อหาประเภทที่กระชับเข้าใจง่าย เช่น อัพเดทสถานะงาน, Promotion
   • Youtube สร้างความน่าเชื่อถือด้วย Video ผลงานการก่อสร้าง
   • Line ถือเป็น Touchpoint สำคัญที่มีอัตราการปิดการขายสูง เราจึงเลือกใช้เป็นช่องทางเผยแพร่ Special Promotion เพื่อช่วยกระตุ้นการตัดสินใจของกลุ่มเป้าหมาย

Outbound Marketing ในระยะเริ่มต้นการใช้ Paid Media เข้ามาช่วย ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เช่นการลงโฆษณาผ่าน Facebook Ads, Google Search และ Youtube Ads ด้วยสื่อการตลาดที่แตกต่างกันตามแต่ละช่องทาง

การใช้ Paid Media สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนั้น จะเน้นไปที่ Demogrpahic ของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก ในเรื่องของ ช่วงอายุ สถานที่ที่ต้องการก่อสร้าง ที่อยู่ในระยะทำการของ Grit Build และ จำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แม่นยำมากขึ้นด้วย Keywords หรือ Interests ที่มีความข้องเกี่ยวกับ “ความต้องการสร้างบ้าน”

High involvement service ต้องเน้นความสำคัญไปที่ช่วงที่ Discovery phase

หลังจากที่กลุ่มเป้าหมายได้รับ Awareness และมี Engagement เกิดขึ้นแล้ว บริการรับเหมาก่อสร้างนั้นจะมีช่วง Discovery phase เพื่อเปรียบเทียบราคา ดูรีวิว เพื่อประกอบการตัดสินใจ

Consideration บริการประเภท High involvement นั้นจะมีช่วงระยะเวลาเพื่อการตัดสินใจนาน ในช่วงเวลานี้เราได้วาง Seeding Marketing ในช่องทาง Third Party เพื่อกระจายข้อความทางการตลาด รูปแบบ Non-brand message รวมถึงการรีวิวจากลูกค้า ที่ได้มาใช้บริการกับทาง Grit Build  อีกทั้งยังมีการ ใช้ Paid media ในรูปแบบ Remarketing เพื่อสร้าง Brand  Recognition อย่างต่อเนื่อง

Conversion Gm9 ได้วางแพลนร่วมกับ Grit Build ในการกำหนด Promotion จูงใจลูกค้าตาม Seasoning เช่น ช่วง PM 2.5 แถมเครื่องฟอกอากาศ ช่วงหน้าร้อนแถมแอร์ ส่วนการโฆษณาใช้รูปแบบ drive to sale เก็บ Lead ให้ทางบริษัทติดต่อลูกค้าโดยตรง เพื่อโน้มน้าวให้เข้ามาพูดคุยที่บริษัท เพราะมีแนวโน้มที่จะปิดการขายได้สูงกว่าการพูดคุยกันทาง Online  นอกจากนี้ยังมีการเก็บ ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มมีความสนใจสูง  เพื่อการทำ Personalize Ads ส่งผลให้ปิดการขายได้ไวขึ้น และยังประหยัดงบการตลาดได้อีกด้วย

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ Geminine ที่ได้ช่วยวางแผนงานและดำเนินการให้กับ Grit Build ไม่ใช่เพียงยอดขายที่เพิ่มขึ้นกว่า 200% ตลอดระยะเวลา Campaign เพียงเท่านั้น ทาง Grit Build ยังได้มีโอกาสเข้าร่วมในสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจ

แน่นอนว่า Geminine วางแพลนเฉพาะธุรกิจแต่ละประเภท ที่เริ่มตั้งแต่รับฟังเข้าใจในบริบทของธุรกิจ เป้าหมายที่ต้องการ ไม่ว่าการสร้างแบรนด์ หรือการเพิ่มยอดขาย เราจะหาเครื่องมือและช่องทางให้เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด เราไม่ใช่ดูแลแค่เรื่องการตลาดออนไลน์เท่านั้น แต่ยังให้คำปรึกษา แนวทางการทำการตลาดเต็มรูปแบบ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ แนะนำหลักการต่างๆที่บริษัทควรทำ เพราะเรารู้ว่า การทำตลาดให้ได้ผลที่ดี ไม่ใช่อยู่ที่การสร้าง content และ ลงโฆษณาเพียงอย่างเดียว แต่ฝั่งลูกค้าเองก็ต้องร่วมมือกับเรา การทำการตลาดแบบ Full funnel ถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

หากต้องการมองหาทีมปรึกษาทางด้านการตลาดออนไลน์ Geminine ยินดีให้คำปรึกษา หาแนวทางการทำการตลาดอย่างแม่นยำ และมีทีมงาน Speacialist ในแต่ละด้าน หากคุณสนใจอยากพัฒนาธุรกิจให้เติบโต สามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยครับ

ผู้เขียน
พิภพ ทองเสน
AKA.
แบรด
Co-founder, Marketing Specialist

Digital Marketing Specialist ประจำเจมิไนน์ พร้อมให้คำปรึกษา ด้วยประสบการณ์ในสายงานดิจิตอลและการตลาด กว่า 8 ปี อยู่เบื้องหลังแผนงานการตลาดดิจิตอลที่ประสบความสำเร็จมาแล้วมากมาย

อยากเพิ่มยอดขาย
ปรึกษาเราได้เลย!

ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ก่อสร้าง คลินิก อาหารเวชภัณฑ์ ยานยนต์ แฟชั่น และธุรกิจอีกมากมาย ที่เพิ่มยอดขายได้ด้วยบริการการตลาดออนไลน์จากทีมงานมืออาชีพของเรา